Programok gyerekek részére

MAGYAR JÁTSZÓHÁZ INDULT A STUTGARTI KLUBBAN

 

2008 Április 9.-étöl ovodás korú gyermekek számára új foglalkozás indult szerda délutánonként.

 

A játszóház célja, hogy a kétnyelvü, német-magyar közegben felnövö 3-6 évesek magyar nyelvtudását megalapozza és csiszolja.

Kiemelkedö hangsúlyt kap a szókincsfejlesztés, a magyar kultúra és a népi hagyományok megismerése énekeken, meséken, mondókákon és játekos tevékenysegeken keresztül.

 

Jelentkezés Matis Zsuzsannánál: zsuzsanna.matis@gmail.com

 

Tel: 0176-29044669

ZENEOVI

 

Keddenként 17,15 töl 18,15 óráig

 

Gerencsérné, Várkonyi Lenke

 

Telefon 06196 / 77 95 94 8

Sziasztok Anyukák, Apukák!

 

Ez úton szeretnénk minden kedves érdeklödöt

a Baba- Mama Klubb rendszeresen megrendezésre kerülö

" Törzsasztalára" meghívni, amit

keddenként  15,30 - 17,30 között

az  "EkiZ"-ben (Eltern-Kinder-Zentrum)

Stuttgart-West, Ludwigstraße 41 - 43. szám alatt, tartunk.

 

Mindenkit aki magyar mamákkal, papákkal szívesen találkozna és megismerkedne, szeretettel várunk!

Hívjatok barátokat,ismerösöket.

 

Érdeklödni itt lehet: Koltai Erika

Telefon 0711 / 59 44 44            E-mail: e.koltai@gmx.de

 

Mobil: 0173 / 79 91 130

KÜLFÖLDI MAGYAR CSERKÉSZSZÖVETSÉG

I. KERÜLET-EURÓPA

81.sz. Dobó István cs. Stuttgart

 

Program:

A CSERKÉSZETTEL AZONOS NAPOKON MAGYAR ISKOLA (MISKA) VÁRJA AZ ÉRDEKLÖDÖKET.

 

AZ ÖSSZEJÖVETELEK ÉS A MAGYAR ISKOLA IDEJE:

MISKA: 8.30-TÓL – 13.00-IG,

CSERKÉSZET: 14.00- TÓL – 18.00-IG

 

HELY: UNGARISCHE KATH. MISSION, Stuttgart, Pfizerstr. 5.

 

ÉRDEKLÖDNI: CSERKÉSZET – Jablonkay Lydia 07433-276314

ISKOLA – Eberling Tímea 0172 / 9327755    

és Misszió titkárság - 0711-2369190

 

Öltözék: erös, zárt cipö, cserkészing, nyakkendö, és az idöjárásnak megfelelö egyéb ruházat.

Hozandó: uzsonna, innivaló (kulacsban!!!), írószer, cserkészkönyv, füzet, cs-nek bicska és egyéb, az összejövetelhez szükséges felszerelés. Mivel rossz idöben is kimegyünk, tessék ennek megfelelöen öltözni!

 

AMENNYIBEN NEM TUDSZ AZ ÖSSZEJÖVETELEN RÉSZT VENNI, FELTÉTLENÜL SZÓLJ ELÖTTE VALÓ ESTE NEKEM

(07433-276314), VAGY AZ ÖRSVEZETÖDNEK!

 

Tagdíj: 40 EUR/ fö/ év. Legyetek szívesek mihamarabb befizetni az alul megadott kontóra, vagy nekem az összejöveteleken.

Mindenkit szeretettel várunk. Jó munkát! Jablonkay Lydia cspk.

 

Ungarische Pfadfindergruppe/Jablonkay

Volksbank Balingen BLZ: 65391210 Ktnr: 25487000

 

Jablonkay Lydia    Gruppenleiterin

Talstr. 30.     D-72336 Balingen

 

Telefon: 07433 – 276314                   E-mail: binderlydi@aol.com

http://81.cserkesz.de/regi-honlap/index.php

http://cserkesz.de/m/

MagyarISKolA

Minden év szeptemberében mi is elővesszük az irkánkat és belevágunk anyanyelvünk megismerésébe, felfedezzük Magyarország értékeit és megismerjük történetét.

Az oktatás Magyarországon képzett tanárok által, havi két alkalommal, szombaton délelőtt 9:00 és 13:00 óra közt folyik.

Délutánra is tartogatunk meglepetést!

Az oktatott tantárgyak korcsoportoktól függően: olvasás, írás, fogalmazás, szókincsbővítés, nyelvtan és helyesírás, magyar irodalom, történelem, földrajz/ országismeret, zene, néprajz, biológia, környezetismeret és lehetőség szerint néptánc.

Gyere el, tarts velünk!

Adjuk meg gyermekeinknek a lehetőséget!!!

Érdeklödni itt lehet:

Jablonkay Lydia     tel: 07433 – 276314     

E-mail: binderlydi@aol.com 

Mi a manó ??!!!

Megnyílt a MANÓ óvoda !

A képre kattintva mindent megtudnak, és bejelenthetik a gyerekeket:

 

Érdeklödni itt lehet:

 

Kocsis Marianna

 

Kleinsteinbacher Str. 44

D-76228 Karlsruhe-Stupferich

 

Telefon: 0049/(0)721 / 47 02 10 7 és  Mobil: 0178-8159817

 

".....Volt egy játszótársa, úgy hívták, hogy Jani. Jó barátja madártollat hozott őneki....."

MAGYAR ISKOLA MINDENKINEK

magyar nyelv, magyar irodalom, magyar kultúra, történelem, népköltészet, magyar dallamok...

és minden, ami a magyarsághoz tartozik.

 

Nyelvünk megõrzése feladatunk. A mindennapok “magyarján” túl meg kell adnunk gyermekeinknek a lehetõséget, hogy önmagukat ne idegennek, hanem magyarként vagy “félmagyarként” magukat egyéniségként, valami máshoz, valami más értékhez is tartozónak érezhessék hazájukban, Németországban. Hogy ne húsz, harmincévesen vagy késõbb kezdjék el keresni a “hovatartozást”, amit gyermekkorukban a nyelven, az irodalmon, a kultúrán át nem tudtak megszerezni. Hogy ebbõl “hasznot húzzanak”, hogy igazi “kétnyelvûként” még biztosabban megbirkózzanak a világ “bábeli zûrzavarával”, a harmadik, negyedik nyelvvel, az idegen nyelvekkel.

A magyarországi tankönyvpiac hatalmas kínálatából, az egyes tankönyvek segítségével, azokból válogatva oltjuk gyermekeinkbe a szép magyar beszédet, hogy emelt fõvel vallhassák: “Igen, én igazán magyar (is) vagyok. Hordozom az egyetemes mûveltség, a világ kultúrájának, kulturális örökségének ezt a szeletét - mert ismerem a Csodaszarvas regéjét, a János vitézt, Mikszáth-ot és Móriczt, sõt még Babits-ot is olvastam. Játszottam már Betlehem-est, el tudom énekelni a Himnuszt, hallgattam már Kodályt, és tudom, hogy a magyar történelem nem 896-tal kezdõdik." J

... és sorolhatnánk tovább a számos lehetõséget, amelyeket a szülõkkel megbeszélve, valamint a tizenévesek érdeklõdését figyelembevéve a pedagógusok tanterveivel, elképzeléseivel összevetve közösen választunk majd a heti egy-két "magyaróra" tanítási anyagának.

 

3-6 éves korosztály

 

meséken, mondókákon, énekeken és legfõképpen játékon keresztül kezdik el a gyerekek a beilleszkedést a közösségbe, egy magyar közösségbe. Célunk, hogy gyermekeink a német óvoda mellett hetente egy-két órát gyerekekkel, az óvónénivel magyarul is beszélgessenek.

 

6/7-8/9 éves korosztály

 

érdeklõdéstõl és nyelvtudástól függõen vegyes csoportokban. Ennél a korosztálynál az írás-olvasás mesterségét kizárólag csak konkrét szülõi kérésre, illetve a gyermekek hozzá való készségérõl megbizonyosodva tanítjuk, miután azt a német nyelvben már biztosan uralják. A magyar nyelvet játékokon, gyermekverseken, mondókákon, meséken keresztül csiszoljuk.

 

9/10-11/12 éves korosztály

 

a játékosságon, kötetelen beszélgetésen túlmenõen úgy a János vitéz, mint a Toldi Miklós és más szépirodalmi, népköltészeti alkotások szöveges feldolgozásával (memoriter, olvasás, foglamazás) fejlesztjük tovább a gyermekek írás-olvasási, szövegmegértési készségét.

 

13/14-15/16 éves korosztály

 

ahol a "még biztosabb" magyart még "komolyabb" szépirodalom segítségével alakítjuk, s ahol már kitérünk a konkrét magyar nyelvtanra is.

 

17/18 éves korosztály és az idõsebbek

 

akik biztosabban kívánják uralni a magyar nyelvet. Mindenkinek,

  1. aki nyelvtudását el kívánja mélyíteni – beszélgetésen, nyelvtanon, írásgyakorlatokon keresztül.

  2. aki a magyart meg akarja tanulni.

 Nyelvoktatás minden szinten: a kezdõtõl a haladóig.

Kiscsoportos vagy egyéni oktatás magyar nyelvkönyvekbõl, az igények, a tudásszint figyelembevételével kidolgozott saját anyagból a bészédértésen, megszólaláson át az írásig, olvasásig.

 

Érdeklödni itt lehet:

 

Illés-Molnár Márta

Sophienstr. 9,   D-76133 Karlsruhe

 

0721 / 28 14 5   és   0179 / 70 53 88 7

 

ungarischunterricht@hotmail.de

 

http://www.ungarischunterricht-karlsruhe.de

Petőfi Sándor Magyar Iskola – Düsseldorf

Itt tanulnak sokat a gyerekek!

http://www.magyar-suli.de/             hollagi@aol.com

Kicsi vagyok én, majd megnövök én, mint a tüdö a fazékból kidagadok én!!!!

Ehrenamtliche Künstlervermittlung für Deutsch-Ungarische Veranstaltungen [-cartcount]